Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is enkel mogelijk op dossier.

Overzicht inhoud van dit studieplan

SCH Educatieve Master Gedragswetenschappen - afstudeerrichting Psychologie


Schakelprogramma EduMa GDW

Het schakelprogramma Educatieve Master Gedragswetenschappen - afstudeerrichting psychologie telt 90 ECTS en bestaat uit twee modules:
- Verplichte vakken psychologie (75 ECTS)
- Profiel Klinische psychologie (15 ECTS)

Verplicht

Het betreft 13 verplichte vakken

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 75 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Statistiek II: kansrekening en inductieve statistiek
6ECTS credits - Biologische psychologie II: functies
6ECTS credits - Cognitieve psychologie
6ECTS credits - Statistiek III: univariate data-analyse
6ECTS credits - Differentiële psychologie
6ECTS credits - Statistiek IV: multivariate data-analyse
6ECTS credits - Onderzoeksmethoden en -technieken I: psychometrie
6ECTS credits - Research Methods and Techniques II: Quantitative Methods
6ECTS credits - Menselijke biologie en genetica
3ECTS credits - Inleiding tot de psychologische gespreksvoering
6ECTS credits - Klinische psychiatrie
6ECTS credits - Sociale psychologie I: sociale cognitie
6ECTS credits - Gezondheidspsychologie

Verplicht

Het betreft 3 verplichte vakken

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Ontwikkelingspsychologie
6ECTS credits - Psychopathologie van kinderen en adolescenten

Terug naar boven