Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

De Bachelor of Science in de Artificiële Intelligentie (180 ECTS-credits) omvat 144 ECTS-credits verplichte studiedelen, 3 ECTS keuze en 33 ECTS-credits profielvakken. In tweede bachelor kiest de student één uit vier profielen en neemt hetzelfde profiel in derde bachelor.

Jaar 1: 57 ECTS-credits verplicht, 3 ECTS-credits keuze
Jaar 2: 51 ECTS-credits verplicht, 9 ECTS-credits profiel deel 1
Jaar 3: 36 ECTS-credits verplicht, 24 ECTS-credits profiel deel 2


Eerste bachelor Artificiële Intelligentie

Eerste bachelor Artificiële Intelligentie

Eerste bachelor verplicht

Alle studenten die de bacheloropleiding in de artificiële intelligentie aanvatten, dienen te starten met het vast pakket eerste bachelor dat bestaat uit 57 ECTS-credits verplicht aangevuld met 3 ECTS keuze.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 57 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Logica en formele systemen
3ECTS credits - Inleiding tot de computationele taalkunde
9ECTS credits - Structuur van computerprogramma's 1
6ECTS credits - Algoritmen en datastructuren 1
3ECTS credits - Bouwstenen van de taal
9ECTS credits - Wiskunde: calculus en lineaire algebra
6ECTS credits - Introduction to Artificial Intelligence
6ECTS credits - Kansrekening en statistiek
3ECTS credits - Cognitieve psychologie hoorcollege
6ECTS credits - Wetenschappelijk Werken en Rapporteren

Keuzestudiedelen eerste bachelor

Bij een eerste inschrijving wordt in de eerste week van het academiejaar een pretoets wiskunde georganiseerd. Blijkt hieruit dat de voorkennis wiskunde onvoldoende is, dan wordt aangeraden het voorbereidend keuzestudiedeel "Basisvaardigheden wiskunde" te volgen als onderdeel van het keuzepakket.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Basisvaardigheden wiskunde
3ECTS credits - Data en samenleving

Terug naar boven


Tweede en derde bachelor Artificiële Intelligentie verplicht

Tweede en derde bachelor Artificiële Intelligentie verplicht

Tweede bachelor verplicht.

Onderstaande studiedelen maken deel uit van het verplichte pakket van tweede bachelor.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 51 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - AI Programmeerproject
6ECTS credits - Databanken
6ECTS credits - Discrete wiskunde
6ECTS credits - Kennisrepresentatie en redeneren
3ECTS credits - Human Computer Interaction
3ECTS credits - Objectgericht programmeren
3ECTS credits - Roots van de AI
6ECTS credits - Cognitief modelleren
6ECTS credits - Algoritmen en Datastructuren 2

Derde bachelor verplicht

Onderstaande studiedelen maken deel uit van het verplichte pakket van derde bachelor.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 36 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Wetenschappelijk rekenen
6ECTS credits - Automata and Computability
6ECTS credits - Legal, Ethical and Social Issues of Artificial Intelligence
12ECTS credits - Bachelorproef wetenschappen

Terug naar boven


Tweede en derde bachelor Artificiële Intelligentie profiel.

Aanvullend op alle studiedelen van het verplicht pakket tweede bachelor, kiest de student 9 ECTS-credits uit één van de onderstaande profielen. Aanvullend op alle studiedelen van het verplicht pakket derde bachelor, kiest de student 24 ECTS-credits uit één van de onderstaande profielen. De student kiest éénzelfde profiel voor zowel tweede als derde bachelor.

Profiel Computerwetenschappen

Profiel Computerwetenschappen tweede bachelor

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Objectgerichte systemen
6ECTS credits - Interpretatie van computerprogramma's

Profiel Computerwetenschappen

Profiel Computerwetenschappen derde bachelor

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Structuur van computerprogramma's 2
6ECTS credits - Software Engineering
6ECTS credits - Computersystemen

Profiel Taalkunde

Profiel Taalkunde tweede bachelor

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Bouwstenen van het Nederlands: klank, woord, zin
3ECTS credits - Taal in meertalige contexten

Profiel Taalkunde

Profiel Taalkunde derde bachelor

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Nederlands: taalsysteem
3ECTS credits - Nederlands in contact
6ECTS credits - Nederlands: genre- en registerkenmerken
3ECTS credits - Language and the brain
3ECTS credits - Diachronische studie van het Nederlands

Profiel Cognitie

Profiel Cognitie tweede bachelor

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Language and the brain
6ECTS credits - Biologische psychologie I: inleiding

Profiel Cognitie

Profiel Cognitie derde bachelor

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Biologische psychologie II: functies
6ECTS credits - Social psychology II: Relations
6ECTS credits - Ontwikkelingspsychologie
3ECTS credits - Theoretische en historische grondslagen van de psychologie
3ECTS credits - Sociale psychologie I: sociale cognitie

Profiel Intelligente systemen

Profiel Intelligente systemen tweede bachelor

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Human-AI interaction
6ECTS credits - Agent-gebaseerde systemen

Profiel Intelligente systemen

Profiel Intelligente systemen derde bachelor

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Multimedia Processing Tools

Terug naar boven