Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

De Bachelor of Science in de Artificiële Intelligentie (180 ECTS-credits) omvat 144 ECTS-credits verplichte studiedelen, 3 ECTS keuze en 33 ECTS-credits profielvakken. In tweede bachelor kiest de student één uit vier profielen en neemt hetzelfde profiel in derde bachelor.

Jaar 1: 57 ECTS-credits verplicht, 3 ECTS-credits keuze
Jaar 2: 51 ECTS-credits verplicht, 9 ECTS-credits profiel deel 1
Jaar 3: 36 ECTS-credits verplicht, 24 ECTS-credits profiel deel 2 (met ingang 2024-2025)


Eerste bachelor Artificiële Intelligentie

Eerste bachelor Artificiële Intelligentie

eerste bachelor verplicht

Alle studenten die de bacheloropleiding in de artificiële intelligentie aanvatten, dienen te starten met het vast pakket eerste bachelor dat bestaat uit 57 ECTS-credits verplicht aangevuld met 3 ECTS keuze.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 57 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Logica en formele systemen
3ECTS credits - Inleiding tot de computationele taalkunde
9ECTS credits - Structuur van computerprogramma's 1
6ECTS credits - Algoritmen en datastructuren 1
3ECTS credits - Bouwstenen van de taal
9ECTS credits - Wiskunde: calculus en lineaire algebra
6ECTS credits - Introduction to Artificial Intelligence
6ECTS credits - Kansrekening en statistiek
3ECTS credits - Cognitieve psychologie hoorcollege
6ECTS credits - Wetenschappelijk Werken en Rapporteren

Keuzestudiedelen eerste bachelor

Bij een eerste inschrijving wordt in de eerste week van het academiejaar een pretoets wiskunde georganiseerd. Blijkt hieruit dat de voorkennis wiskunde onvoldoende is, dan wordt aangeraden het voorbereidend keuzestudiedeel "Basisvaardigheden wiskunde" te volgen als onderdeel van het keuzepakket.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Basisvaardigheden wiskunde
3ECTS credits - Data en samenleving

Terug naar boven


Tweede bachelor Artificiële Intelligentie verplicht

Tweede bachelor Artificiële Intelligentie verplicht

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 51 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - AI Programmeerproject
6ECTS credits - Databanken
6ECTS credits - Machine Learning
6ECTS credits - Discrete wiskunde
6ECTS credits - Kennisrepresentatie en redeneren
3ECTS credits - Human Computer Interaction
3ECTS credits - Objectgericht programmeren
3ECTS credits - Roots van de AI
6ECTS credits - Cognitief modelleren
6ECTS credits - Algoritmen en Datastructuren 2

Terug naar boven


Tweede bachelor Artificiële Intelligentie profiel.

Aanvullend op alle studiedelen van het verplicht pakket tweede bachelor, kiest de student 9 ECTS-credits uit één van de onderstaande profielen. De student kiest éénzelfde profiel voor zowel tweede als derde bachelor.

Profiel Computerwetenschappen

Profiel Computerwetenschappen

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Objectgerichte systemen
6ECTS credits - Interpretatie van computerprogramma's

Profiel Taalkunde

Profiel Taalkunde

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Bouwstenen van het Nederlands: klank, woord, zin
3ECTS credits - Taal in meertalige contexten

Profiel Cognitie

Profiel Cognitie

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Language and the brain
6ECTS credits - Biologische psychologie I: inleiding

Profiel Intelligente systemen

Profiel Intelligente systemen

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Human-AI interaction
6ECTS credits - Agent-gebaseerde systemen

Terug naar boven