Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Professional Bachelor's programme onderwijs: kleuteronderwijs
Professional Bachelor's programme onderwijs: lager onderwijs
Professional Bachelor's programme onderwijs: secundair onderwijs
Professional Bachelor's programme orthopedagogie
Professional Bachelor's programme pedagogie van het jonge kind
Professional Bachelor's programme sport en bewegen
Professional Bachelor's programme toegepaste psychologie

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het schakelprogramma naar de Master Basisonderwijs bestaat uit 60 ECTS credits en omvat 3 modules:
1) Pedagogische kaders (15 ECTS credits)
2) Academische vaardigheden (21 ECTS credits)
3) Keuzevakken (24 ECTS credits)

Houders van een diploma educatieve bachelor van Erasmushogeschool Brussel kunnen worden vrijgesteld voor de module 'Pedagogische kaders'. Contacteer de studietrajectbegeleider via lerarenopleiding@vub.be voor meer informatie.


Schakelprogramma Master Basisonderwijs

Het schakelprogramma omvat 3 modules die elk succesvol voltooid moeten worden.

Pedagogische kaders

Deze module omvat 3 verplichte vakken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Urban Education
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen

Academische vaardigheden

Deze module omvat 5 verplichte vakken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 21 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Academische vaardigheden
6ECTS credits - Onderzoeksmethoden en -technieken van de agogische wetenschappen
6ECTS credits - Data-analyse voor agogen
3ECTS credits - Academische taalvaardigheid voor onderwijsprofessionals
3ECTS credits - Wiskunde en statistiek

Keuzevakken

Deze module omvat de keuzevakken. Studenten nemen hieruit een totaal van minstens 24 ECTS credits op.

Studenten kunnen binnen deze module ook 15 ECTS credits binnen het thema inclusie opnemen uit de educatieve bachelor Kleuter- of Lager Onderwijs aan Erasmushogeschool Brussel (onder 'Extern studiedeel'). Contacteer de opleiding via lerarenopleiding@vub.be voor meer info.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Inleiding tot de pedagogische wetenschappen
3ECTS credits - Inleiding tot de pedagogische wetenschappen
6ECTS credits - Ontwikkelingspsychologie
6ECTS credits - Diversiteit en inclusie in educatieve settings
6ECTS credits - Onderwijsinnovatie en -technologie
15ECTS credits - Extern studiedeel (15 studiepunten)

Terug naar boven