3 ECTS credits
90 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4016367FER voor alle studenten in het 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Om te kunnen inschrijven voor Advanced Nuclear Fuel Cycles and Reactors moet men geslaagd of ingeschreven zijn voor Nuclear Energy and Reactors.
Onderwijstaal
Engels
Onder samenwerkingsakkoord
Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Elektrotechniek-Energietechniek
Onderwijsteam
Peter Baeten
Decaan IR (titularis)
Onderdelen en contacturen
36 contacturen Hoorcollege
Inhoud

The valid fiche can be found at the following link : PHYS-H513. Change the language to English in the dropdown menu on top of the page.

1) Introduction & extraction of uranium and conversion (ULB)

2) Uranium enrichment; design & fabrication of fuel (ULB)

3) Behaviour of fuel under irradiation; reprocessing of fuel (ULB)

4) MOX fuel fabrication and behaviour (ULB)

5) Waste handling and geological disposal (ULB)

6) Advanced fuel cycles and transmutation (VUB)

7) Advanced reactor types overview and challenges (VUB)

8) Design of an advanced reactor: MYRRHA (VUB)

9) Summary and Q/A (ULB/VUB)

Bijkomende info

Copies of the transparancies are distributed to the students.

 

Main instructor: Didier HAAS (FANC)

Leerresultaten

Algemene competenties

Obtain a good understanding of current and future nuclear fuel cycles. Get a good insight of the design and challenges of innovative reactors illustrated by a case study

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Oral Examination met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Oral examination

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Dit studiedeel maakt geen deel uit van vastgelegde afstudeervereisten. Het is aldus een vrij keuzevak.