Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De bachelors Geschiedenis van de VUB zijn in staat voorbije, huidige en toekomstige kwesties, zoals migratie, staatsinrichting, honger of vervuiling, te plaatsen en interpreteren. Zij kijken met onderzoekende blik naar heden en verleden om zowel kleine gebeurtenissen als grote ontwikkelingen van mens en maatschappij te duiden, en zijn in staat deel te nemen aan het hedendaagse maatschappelijk debat. De bachelors Geschiedenis hebben dit inzicht bekomen door middel van diachronische en synchronische colleges over geschiedenis van Oudheid tot vandaag, en colleges uit andere disciplines (sociologie, kunstwetenschappen, archeologie, filosofie, communicatie- en politieke wetenschappen). Via praktijkoefeningen koppelen zij literatuur aan eigen onderzoek, stellen kritische vragen, en vinden gepaste informatiebronnen (archieven, iconografie, objecten, …), benaderingen (zoals sociaal realisme of constructivisme) en werkwijzen (kwalitatieve en kwantitatieve methoden). Zij kunnen doelgericht informatie vergaren,  selecteren en analyseren en oorspronkelijk onderzoek verrichten dat leidt tot het formuleren van een afgewogen eigen mening. Zij kunnen verbanden leggen tussen historische gebeurtenissen, zij kunnen lokale ontwikkelingen (Brussel en België) situeren in de wereldgeschiedenis, en kunnen klare argumenten in heldere teksten gieten en deze mondeling communiceren. Bachelors Geschiedenis zijn maatschappelijk betrokken, hebben een humanistische visie die draait rond tolerantie, openheid, duurzaamheid en verantwoordelijkheid, en zijn nieuwsgierig en inventief. Zij zijn grondig voorbereid op een loopbaan in overheid, cultuur en administratie.
 
Kennis en inzicht:
de bachelors Geschiedenis hebben een gedegen basiskennis van de vier perioden (uit de westerse periodisering), in aansluiting met recente literatuur
zij hebben inzicht in grote historische vragen wat betreft de politieke, sociaaleconomische en culturele geschiedenis
zij hebben basiskennis van paradigmatische stromingen binnen de historiografie
zij hebben een langetermijnperspectief
zij hebben inzicht in de grote historische veranderingen
zij hebben een gedegen basiskennis van historische begrippen
zij hebben een gedegen basiskennis van andere cultuur- en maatschappijwetenschappen en begrijpt het belang ervan voor een scherper historisch inzicht
 
Vaardigheden:
De bachelors Geschiedenis kunnen contextualiseren en kan maatschappelijke fenomenen vanuit een tijdsperspectief situeren
zij lezen en verwerken wetenschappelijke literatuur in het Nederlands, Frans en Engels
zij kunnen het basisontwerp van historisch onderzoek opzetten
zij hebben een probleemstellend vermogen
zij beheersen de heuristiek en kunnen (historische) methoden toepassen
zij kunnen historische kennis verbinden met vragen van het heden
zij kunnen data verwerken en communiceren in een mondeling en schriftelijk betoog
 
Attitudes:
de bachelors Geschiedenis kunnen een persoonlijk oordeel vormen over menselijke en maatschappelijke ontwikkelingen, en kunnen dat oordeel staven met wetenschappelijke argumenten op basis van principes als volledigheid, nauwkeurigheid, creativiteit, onpartijdigheid en zelfstandigheid
zij hebben een kritische benadering van historische en actuele maatschappelijke onderwerpen
zij zijn permanent nieuwsgierig en hebben een lerende en kritische houding
zij hebben een ingesteldheid tot comparatieve benadering van verleden en heden
zij hebben besef van een niet-Eurocentrische benadering van de geschiedenis
 

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

minor Human Sciences
minor Social Sciences
Verkort traject

Terug naar boven