Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Vijf rollen: wetenschapper, beroepsinnovator, manager, promotor & adviesverstrekker, educator & coach
 
Accent op academisch-wetenschappelijke vorming
 
De Bachelor LOBW
1. Kent de relevante concepten uit de basiswetenschappen (biomedische en humane) om de toepassing binnen het domein van de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen te begrijpen (wetenschapper)
2. Kan de bewegingscultuur, het sportlandschap en haar belangrijkste structuren maatschappelijk, historisch en cultureel situeren (wetenschapper, manager)
3. Heeft inzicht in de bouw, ontwikkeling(sfasen) en functioneren van de mens in verschillende leeftijdsgroepen om de risico’s van een ongezonde levensstijl te begrijpen en het belang van beweging te promoten (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker)
4. Kan een gezond persoon a.d.h.v. verantwoorde wetenschappelijke begeleidings- en/of trainingsschema’s begeleiden (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker, educator & coach)
5. Is vertrouwd met de verschillende onderzoeksmethoden en kan deze toepassen onder begeleiding (wetenschapper, promotor & adviesverstrekker)
 
Accent op beroepspraktijk
 
De Bachelor LOBW
6. Heeft kennis van verschillende gesprekstechnieken en bezit de nodige (schriftelijke en mondelinge) communicatievaardigheden om dit in praktijk (bij vakgenoten) toe te passen (manager, promotor & adviesverstrekker, beroepsinnovator)
7. Kan het eigen competentieprofiel toetsen aan het functioneren in het werkveld en de opleidingsmogelijkheden, en kan kritisch reflecteren over zichzelf en anderen (beroepsinnovator)
8. Kan efficiënt werken met moderne ICT-middelen  (beroepsinnovator, promotor & adviesverstrekker, wetenschapper)
9. Heeft een professionele, proactieve en ethisch verantwoorde houding (beroepsinnovator, manager, educator & coach)
10. Kan binnen een afgebakende bewegingsdidactische context in teamverband leiding geven en aanvaarden, met specifieke aandacht voor maken en naleven van afspraken, en voor opnemen van verantwoordelijkheden (educator & coach)
11. Heeft kennis van pedagogische principes met inbegrip van diversiteit (educator & coach)
12. Kan bewegingstechnieken en tactieken correct (laten) demonstreren, aanleren, evalueren en bijsturen in een veilige en didactisch verantwoorde situatie (educator & coach)
13. Kan de opgedane competenties in het aanbod van bewegingsactiviteiten transfereren naar aanverwante bewegingsactiviteiten (educator & coach)
14. Is in staat om zichzelf efficiënt en effectief te organiseren (manager)

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject
topsport
Verkort traject na vooropleiding (Revalidatiewetenschappen en) Kinesitherapie
Verkort traject na vooropleiding professionele Bachelor onderwijs: secundair onderwijs met optie LO

Terug naar boven