Doelstellingen

 

 

Terug naar boven

Leerresultaten

1. De bachelor beheerst de basis-wetenschappelijke kernbegrippen en theorieën binnen de revalidatie-wetenschappen en kinesitherapie en kent modellen en hypothesen over de impact van kinesitherapeutische zorg op de gezondheidstoestand van cliënten. (Zorgverlener, Beroepsontwikkelaar en wetenschappelijk vorser)
2. De bachelor past (onder begeleiding) de juiste anamnese- en onderzoeksmethoden toe en getuigt van een systematische en doelgerichte aanpak die transparant en toetsbaar is. (Zorgverlener)
3. De bachelor evalueert de onderzoeksbevindingen en formuleert (onder begeleiding) een kinesitherapeutische diagnose voor een relatief eenvoudig gezondheidsprobleem en op basis daarvan het behandelplan, dat hij kan uitvoeren en, indien nodig, bijstelt na kritische evaluatie, in overleg met de cliënt. (Zorgverlener)
4. De bachelor beheerst wetenschappelijke gefundeerde basis-kinesitherapeutische behandelingsmiddelen en –technieken. (Zorgverlener)
5. De bachelor heeft inzicht in de impact van psychologische en/of culturele aspecten die invloed hebben op gezondheidsproblemen en de werkzaamheid van de behandeling. (Zorgverlener)
6. De bachelor heeft inzicht in de organisatie en het functioneren van een kinesitherapiepraktijk en kan eenvoudige managementtaken gericht op persoonlijk functioneren op een efficiënte wijze uitvoeren in werk- en studiecontexten. (Manager)
7. De bachelor handelt steeds op deontologisch correcte wijze én communiceert altijd met een probleemoplossende motiverende communicatiestijl en met oog voor interculturele diversiteit. (Manager, Beroepsontwikkelaar en wetenschappelijk vorser)
8. De bachelor heeft inzicht in gezondheidsbeïnvloedende factoren en het belang van preventie. (Manager)
9. De bachelor informeert en adviseert de cliënt over de eigen verantwoordelijkheid binnen het zorgproces. (Manager)
10. De bachelor heeft inzicht in de bevorderende en belemmerende factoren van tactvolle mondelinge en schriftelijke communicatie met de patiënt en de collega, en bewaakt de positieve werksfeer. (Manager)
11. De bachelor is (zelf)kritisch en gaat voortdurend actief op zoek naar varianten op bestaande of vernieuwende behandelmethodes, onderzoeksmethodologieën en nieuwe kennis. (Beroepsontwikkelaar en wetenschappelijk vorser)
12. De bachelor kent de fundamentele onderzoeksmethodologieën en statistische analysemethoden. (Beroepsontwikkelaar en wetenschappelijk vorser)
13. De bachelor kan een systematische analyse van (inter)nationale wetenschappelijke bronnen (bibliotheek, databanken, ICT) uitvoeren. (Beroepsontwikkelaar en wetenschappelijk vorser)
14. De bachelor kan bestaand wetenschappelijk onderzoek op kwaliteit en therapeutische effectiviteit beoordelen, selecteren, interpreteren en de gevolgen voor de praktijk destilleren. (Beroepsontwikkelaar en wetenschappelijk vorser)

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject
Verkort traject na vooropleiding Bachelor Geneeskunde
Verkort traject na vooropleiding Bachelor Lichamelijke Opvoeding (& Bewegingswetenschappen)

Terug naar boven