Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De Bachelor in de Geneeskunde is een doorstroombachelor gericht op de studie Master in de Geneeskunde. De bacheloropleiding is gekenmerkt door de volgende doelstellingen en leerresultaten.
1. De basiswetenschappelijke kennis en inzichten beheersen die noodzakelijk zijn om het onderscheid te kunnen maken tussen de normale en pathologische condities van het menselijke lichaam en van de menselijke geest.  Dit laat toe om in de masteropleiding de studie van het medisch handelen (diagnose, preventie en behandeling van voor de mens belangrijke ziekten) op een adequate wijze mogelijk te maken.
2. De wetenschappelijke vorming voltooid hebben die leidt tot een voldoende wetenschappelijke nieuwsgierigheid om zich permanent, d. i. levenslang, te informeren met de meest aangewezen informatie, telkens wanneer zich een concrete vraag stelt; de vaardigheden bezitten om deze informatie op een zinvolle en efficënte wijze te raadplegen en toe te passen.
3. De basismedische vaardigheden beheersen die noodzakelijk zijn voor een praktische opleiding aan het ziekbed (hospitaalstage) of tijdens de medische consultatie (ziekenhuis of huisarts).

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Startplan (6 jaar)
Standaard traject (6 jaar)

Terug naar boven