Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De Bachelor of Science in de Farmaceutische Wetenschappen is:
 
I) een farmaceutisch expert die:
 
1)             kennis en inzicht bezit omtrent de eigenschappen van farmaceutisch relevante moleculen en de biologische systemen waar ze op in werken.
2)             inzicht heeft in algemene farmacologische effecten, nevenwerkingen, farmacokinetiek en interacties van geneesmiddelen.
3)             inzicht en kennis heeft aangaande actieve bestanddelen en hulpstoffen van diverse aard en in staat is deze te analyseren aan de hand van de methodes beschreven in de Europese Farmacopee.
4)             inleidende kennis heeft in het domein van geneesmiddelenonderzoek en ontwikkeling.
5)             basiskennis en vaardigheden bezit voor het bereiden van diverse toedieningsvormen van geneesmiddelen.
 
II) een zorgverstrekker die:
 
1)             kennis en vaardigheden bezit omtrent de basisaspecten van de farmaceutische zorg en deze toepast binnen de grenzen van zijn deskundigheid.
2)             kennis heeft over medische aandoeningen en hun ontstaan. 3) rekening houdt met multiculturele aspecten in de officina.
 
III) een wetenschappelijk onderzoeker die:
 
1)             analytisch kan werken en resultaten kritisch interpreteert.
2)             inleidende kennis heeft over wetenschappelijke methoden binnen biomedische en farmaceutische onderzoeksdomeinen.
3)             aan de hand van internationale literatuur een eenvoudig wetenschappelijk experiment op een creatieve manier kan uitvoeren en interpreteren.
 
IV) een manager die:
 
1)              de basis kent van het praktische kader van de officina-apotheker, zowel in stedelijke als rurale gebieden.
2)              op een wetenschappelijke wijze mondeling en schriftelijk kan communiceren in het Nederlands en het Engels met vakgenoten.
3)              in staat is in een heterogene groep te werken, kritisch te reflecteren over het eigen functioneren, openstaat voor constructieve kritiek en deze ook kan geven.
 
De Bachelor-opleiding in de Farmaceutische Wetenschappen geeft een specifieke voorbereiding op de Master in Farmaceutische Zorg en de Master in Geneesmiddelenontwikkeling.
 

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Startplan
Standaard traject
Verkort traject
Verkort traject

Terug naar boven