Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

Doelstellingen
Deze voortgezette opleiding heeft als doelstelling masters of science in de farmaceutische zorg, master of science in de
geneesmiddelenontwikkeling en apothekers te bekwamen in de diverse functies die een
industrieapotheker, tewerkgesteld in een farmaceutisch bedrijf, op zich zal moeten nemen. Deze
beroepsopleiding komt mede tot stand dank zij een samenwerking tussen de vier Vlaamse Universiteiten en
de farmaceutische industrie.
De master in industriële farmacie dient over volgende competenties in termen van kennis, vaardigheden en
attitudes te beschikken:
• De processen van bereiding /productie van geneesmiddelen op industriële schaal begrijpen en kunnen
opvolgen.
• De processen van kwaliteitscontrole van geneesmiddelen kunnen implementeren en superviseren.
• Systemen van kwaliteitsbeheersing en controle begrijpen.
• Technieken voor analyse van geneesmiddelen en hulpstoffen kennen en kunnen toepassen.
• Onderzoek naar aangepaste toedieningsvormen kunnen opzetten en uitvoeren.
• Geïntegreerde visie hebben op het verband tussen chemische, analytische, medische disciplines,
galenische vorm en verpakking, marketing en andere bedrijfsdisciplines bij de ontwikkeling van
geneesmiddelen.
• Houdbaarheidsonderzoek van geneesmiddelen kunnen opzetten en uitvoeren.
• Kwaliteitssystemen kunnen beheren (QA, GMP, ISO, etc).
• Principes en praktijk van registratie van geneesmiddelen beheersen.
• Ondersteuning kunnen geven bij klinische studies.
• Ondersteuning kunnen geven bij marketing en sales.
• Principes van bedrijfseconomie kennen en kunnen toepassen.
• Eindverantwoordelijkheid kunnen dragen voor publiciteit en voorlichting, fabricatie en controle.
• Kunnen participeren in experimenteel en klinisch farmacologisch onderzoek.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven