Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

 
Leerresultaten Master Politieke Wetenschappen
 
Kennis en inzicht 
1. de Master Politieke Wetenschappen heeft een grondige kennis van de concepten en de belangrijkste theorieën uit één of meerdere deeldomeinen van de politicologie (lokale, nationale en internationale politiek; en/of Europese instellingen en samenleving; en/of politieke analyse, theorie en filosofie) en kan deze situeren in de internationale politicologische literatuur, 
 
Vaardigheden
2. de Master Politieke Wetenschappen kan zelfstandig de ontwikkelingen in één of meerdere deeldomeinen van de politicologie (lokale, nationale en internationale politiek; en/of Europese instellingen en samenleving; en/of politieke analyse, theorie en filosofie) volgen,
3. de Master Politieke Wetenschappen kan zelfstandig maatschappelijke ontwikkelingen en problemen in politicologische termen vatten en vertalen in een politicologische onderzoeksvraag,
4. de Master Politieke Wetenschappen kan voor het beantwoorden van een politicologische onderzoeksvraag zelfstandig de gepaste methodologische keuzes maken, 
5. de Master Politieke Wetenschappen kan zelfstandig een onderzoeksdesign opzetten en de stappen in een onderzoeksplan uitstippelen,
6. de Master Politieke Wetenschappen kan zelfstandig een onderzoeksdesign uitvoeren om een politicologische onderzoeksvraag wetenschappelijk te beantwoorden,
7. de Master Politieke Wetenschappen kan concrete gevallen analyseren aan de hand van zijn/haar inzicht in de werking van instellingen en beleid- en besluitvormingsprocessen, 
8. de Master Politieke Wetenschappen kan zich op een kritische wijze positioneren ten aanzien van de internationale politicologische literatuur,
9. de Master Politieke Wetenschappen kan zelfstandig analytisch, genuanceerd en kritisch reflecteren over actuele politieke problemen en beleidsontwikkelingen,
10. de Master Politieke Wetenschappen kan zelfstandig schriftelijk rapporteren over haar/zijn onderzoek en dit mondeling op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan vakgenoten toelichten en er vragen over beantwoorden,
11. de Master Politieke Wetenschappen kan zelfstandig en op basis van eigen onderzoek een genuanceerde argumentatie ontwikkelen en een beredeneerd standpunt formuleren en verdedigen,
12. de Master Politieke Wetenschappen kan kritisch reflecteren over zijn/haar politicologisch onderzoek en gaat constructief om met kritische kanttekeningen van vakgenoten. 
 
Attitudes 
13. de Master Politieke Wetenschappen laat zich in zijn/haar onderzoek niet leiden door politieke of levensbeschouwelijke dogma’s,
14. de Master Politieke Wetenschappen gaat gewetensvol om met de intellectuele eigendom van anderen,
15. de Master Politieke Wetenschappen kan haar/zijn politicologische inzichten aanwenden om kritische kanttekeningen te plaatsen bij stereotyperingen,  gemeenplaatsen en overhaaste veralgemeningen.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

democratie en leiderschap

Terug naar boven