Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De afgestudeerde in de MSc handelsingenieur
 
1. heeft een diepgaand inzicht in, en academische kennis van, de verschillende disciplines binnen de internationale bedrijfseconomie;
2. overziet en beheerst een rijk en divers instrumentarium aan bedrijfseconomische denkkaders, principes en modellen en kan zelfstandig, kritisch, reflectief en analytisch inschatten en beargumenteren welke een middel kunnen vormen om tot duurzame probleemoplossingen te komen in functie van (bedrijfs)optimalisatie in een reële, onzekere, complexe, internationale en hoogtechnologische bedrijfscontext;
3. kan strategisch, probleemoplossend, en met diepgaande analytische en multidisciplinair-integratieve kennis en vaardigheden denken, handelen, ondernemen en innoveren;
4. is in staat om zichzelf op levenslange en zelfstandige basis bij te scholen in de meest recente en geavanceerde ontwikkelingen binnen de internationale bedrijfseconomie alsook in integratie met andere disciplines, en dit zowel op professioneel als academisch vlak;
5. kan zelfstandig wetenschappelijke onderzoeksresultaten raadplegen, analyseren en kritisch interpreteren en heeft een diepgaande kennis van wetenschapsmethodologie;
6. kan zelfstandig wetenschappelijk onderzoek ontwerpen en uitvoeren a.d.h.v. de geschikte wetenschappelijke methode(n) om een originele onderzoeksvraag te beantwoorden en kan hierover in correcte methodologische terminologie schriftelijk en mondeling rapporteren;
7. neemt met een kritische en een vrije onderzoekende houding initiatief en verantwoordelijkheid in het zelfstandig voeren van academisch onderzoek om een originele bijdrage te leveren aan de bestaande bedrijfseconomische kennis;
8. kent en begrijpt de belangrijkste hedendaagse toepassingen en technologieën van minstens één van de hoogtechnologische sectoren die van belang zijn voor de regionale en globale ontwikkeling;
9. heeft diepgaand inzicht in het proces van het opstarten en besturen van een hoogtechnologische onderneming en kan deze inzichten toepassen en vertalen naar een multidisciplinair ondernemingsplan.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven