Doelstellingen

   

Terug naar boven

Leerresultaten

De afgestudeerde in de MSc in de toegepaste economische wetenschappen
 
1. heeft een diepgaand inzicht in, en academische kennis van, de verschillende disciplines binnen de internationale bedrijfseconomie;
2. overziet en beheerst een rijk en divers instrumentarium aan bedrijfseconomische denkkaders, principes en modellen en kan zelfstandig, kritisch en reflectief inschatten en beargumenteren welke een middel kunnen vormen om tot duurzame probleemoplossingen te komen in functie van (bedrijfs)optimalisatie in een reële, onzekere, complexe en internationale bedrijfscontext;
3. kan strategisch, probleemoplossend, en met diepgaande specialistische kennis en vaardigheden, denken, handelen, ondernemen en besturen;
4. is in staat om zichzelf op levenslange en zelfstandige basis bij te scholen in de meest recente en geavanceerde ontwikkelingen binnen de internationale bedrijfseconomie, en dit zowel op professioneel als academisch vlak;
5. kan zelfstandig wetenschappelijke onderzoeksresultaten raadplegen, analyseren en kritisch interpreteren en heeft een diepgaande kennis van wetenschapsmethodologie;
6. kan zelfstandig wetenschappelijk onderzoek ontwerpen en uitvoeren a.d.h.v. de geschikte wetenschappelijke methode(n) om een originele onderzoeksvraag te beantwoorden en kan hierover in correcte methodologische terminologie schriftelijk en mondeling rapporteren;
7. neemt met een kritische en een vrije onderzoekende houding initiatief en verantwoordelijkheid in het zelfstandig voeren van academisch onderzoek om een originele bijdrage te leveren aan de bestaande bedrijfseconomische kennis.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven