Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De Master of Science in de ingenieurswetenschappen heeft een grondige kennis van en inzicht in 
1.    exacte wetenschappen met de specificiteit van hun toepassing op engineering 
2.    geïntegreerde structurele ontwerpmethoden in het kader van een globale ontwerpstrategie 
3.    de geavanceerde methoden en theorieën om complexe problemen of processen te schematiseren en te modelleren
 
De Master of Science in de ingenieurswetenschappen kan 
4.    complexe ingenieursproblemen herformuleren om ze op te lossen (vereenvoudiging van veronderstellingen, vermindering van de complexiteit) 
5.    een onderzoeksproject concipiëren, plannen en uitvoeren op basis van een analyse van de doelstellingen, de bestaande kennis en de relevante literatuur, met aandacht voor innovatie en valorisatie in industrie en maatschappij 
6.    de resultaten van onderzoek of ontwerp correct rapporteren in de vorm van een technisch verslag of een wetenschappelijke paper
7.    resultaten op een wetenschappelijk verantwoorde wijze presenteren en verdedigen, met gebruikmaking van hedendaagse communicatiemiddelen, zowel voor een nationaal als voor een internationaal professioneel of lekenpubliek 
8.    samen te werken in een (multidisciplinair) team 
9.    werken in een industriële omgeving met aandacht voor veiligheid, kwaliteitszorg, communicatie en rapportage 
10.    technische projecten op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar ontwikkelen, plannen, uitvoeren en beheren
11.    kritisch denken over en evalueren van projecten, systemen en processen, met name wanneer deze gebaseerd zijn op onvolledige, tegenstrijdige en/of overtollige informatie
 
De Master of Science in de ingenieurswetenschappen heeft 
12.    een creatieve, probleemoplossende, resultaatgerichte en op feiten gebaseerde houding, gericht op innovatie en toepasbaarheid in industrie en samenleving
13.    een kritische houding ten opzichte van de eigen resultaten en die van anderen
14.    een bewustzijn van de ethische, sociale, milieu- en economische context van zijn/haar werk en streeft naar duurzame oplossingen voor ingenieursproblemen, met inbegrip van veiligheid en kwaliteitsborging
15.    de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen om in een internationale en/of interculturele context te werken 
16.    een houding van levenslang leren die nodig is voor de toekomstige ontwikkeling van zijn/haar loopbaan
 
De Master of Science in de ingenieurswetenschappen: toegepaste computerwetenschappen
17. Heeft een grondig begrip van de onderliggende fysische principes en de werking van elektronische en fotonische apparaten, van sensoren en actuatoren en kan deze gebruiken om informatieverwerkingssystemen en meer specifiek end-to-end systemen te ontwerpen
18. Kan systemen ontwerpen en gebruiken voor efficiënte opslag, toegang en distributie van digitale informatie
19. Heeft kennis van en kan gebruik maken van geavanceerde verwerkingsmethoden en tools voor de analyse van (big) data in verschillende toepassingsdomeinen
20. Is in staat (gedistribueerde) end-to-end-systemen te ontwerpen en de prestaties van het ontworpen product te evalueren
21. Heeft een grondige kennis van programmeerconcepten en kan deze toepassen in slimme end-to-end-systemen
22. Heeft een grondige kennis van hardwareplatformen, besturingssystemen, firmware en hun impact op slimme end-to-end systemen
23. Is zich bewust van gegevensprivacy en beveiligingsaspecten
24. Is in staat om complexe multidisciplinaire projecten op end-to-end systemen te managen en kan daardoor weloverwogen, goed onderbouwde beslissingen nemen over de betrokken technologieën
25. Heeft een grondige kennis van modellering en simulatie van end-to-end systemen, inclusief aandachtvoor onderhoudbaarheid, betrouwbaarheid en aanpasbaarheid
26. Kan zijn/haar opgedane kennis en vaardigheden toepassen voor het ontwerpen van end-to-end gespecialiseerde systemen voor slimme steden, digitale gezondheid of digitale Aarde.
27. Is zich bewust van en kritisch over de impact van ICT op de samenleving.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven