Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR).
De bachelorstudent beschikt over praktische kennis en vaardigheden die elke fysicus, ongeacht haar/zijn latere specialisatie, nodig heeft om haar/zijn vak in academische of industriële sector zelfstandig te kunnen beoefenen.
 De bachelorstudent:
 
 [OLR1] heeft een diepgaande kennis van de basiswetten en de belangrijkste theorieën van de fysica en sterrenkunde en kan dit toepassen in gerelateerde domeinen.
 [OLR2] heeft inzicht in de ontwikkeling, de samenhang en de draagwijdte van de verschillende subdisciplines van de fysica, waaronder de sterrenkunde, in hun toepassingen, en in hun impact op mens en maatschappij.
 [OLR3] beschikt over meet- en rekenvaardigheden en kan deze aanwenden voor het zelfstandig en in teamverband uitvoeren van experimenten, het verwerken van resultaten, het uitwerken en integreren van theoretische formalismen.
 [OLR4] heeft kennis gemaakt met wetenschappelijk onderzoek.
[OLR5] kan zich vertrouwd maken met op Bachelor niveau toegankelijke wetenschappelijke literatuur, ook Engelstalige, en kritisch omgaan met wetenschappelijke informatie (in het algemeen, en in het bijzonder in de fysica); en dit toepassen in voor haar/hem nieuwe situaties.
[OLR6] kan gebruik maken van actuele computertechnieken voor het verzamelen en verwerken van zowel theoretische als proefondervindelijke gegevens;
[OLR7] beschikt over analytische vaardigheden om een eenvoudig probleem te identificeren, kritisch te analyseren en via modellering hiervoor een oplossingsstrategie te bedenken.
 [OLR8] beschikt over communicatievaardigheden, en kan zowel mondeling als schriftelijk rapporteren over onderwerpen uit het vakgebied en eigen werk.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven