Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

1. heeft grondige  kennis van en inzicht in de moleculaire en cellulaire biologie (suborganismaal niveau). DLR 1
2. heeft grondige kennis van en inzicht in de diversiteit, vorm, structuur en evolutie van organismen, zowel dieren, planten als micro-organismen (organismaal niveau). DLR 1
3. heeft grondige kennis van en inzicht in populaties, levensgemeenschappen en ecosystemen (supra-organismaal niveau). DLR 1
4. heeft grondig onderbouwde kennis van de relevante natuurwetenschappen (wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biochemie). DLR 2
5. heeft up to date kennis van en inzicht in de methodologie, analytische technieken en gegevensanalyse (met in begrip van de statistiek) voor het brede spectrum van het biologisch onderzoek. DLR 5 en 7
6. kan binnen een wetenschappelijke context onder begeleiding een probleemstelling en hypotheses formuleren. DLR 3 en 4
7. kan binnen een wetenschappelijke context onder begeleiding een experiment opstellen en hierbij de juiste methoden/technieken selecteren en toepassen , nauwkeurig werken en resultaten correct analyseren, synthetiseren en interpreteren. DLR 3, 5 en 7
8. kan zelfstandig terrein- en labowerk uitvoeren. DLR 6
9. kan kritisch en zelfstandig denken a.d.h.v. concepten eigen aan de snel ontwikkelende biologische wetenschap en tussen deze concepten verbanden leggen.
10. kan zowel in het nederlands als in het engels nieuwe informatie  opzoeken, kritisch benaderen en verwerken om wetenschappelijke vraagstukken te beantwoorden. DLR 8
11. kan schriftelijk en mondeling communiceren over informatie, ideeën, problemen en oplossingen binnen het vakgebied zowel aan specialisten als aan leken. DLR 9
12. kan constructief en probleemgestuurd werken in een team. DLR 10
13.kan biologische en ethische aspecten in de maatschappij (beleid, industrie en onderzoek) kritisch interpreteren. DLR 11
14. geeft blijk van een attitude van levenslang leren. DLR 8

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject
Verkort traject

Terug naar boven