Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De afgestudeerde bachelorstudenten 
 
OLR1 hebben een diepgaande kennis van en inzicht in de grondslagen van de basiswetenschappen Biologie, Chemie, Fysica, Wiskunde, Computerwetenschappen en Geologie, en in de onderlinge samenhang van deze disciplines.
OLR2 hebben kennis en (kwantitatief) inzicht in de processen van het leven op moleculair, cellulair en organisme niveau.
OLR3 hebben zicht op hoe de interacties tussen deze niveaus het functioneren van levende organismen bepalen.
OLR4 hebben een diepgaande kennis, inzicht en vaardigheden in de biotechnologie en in zijn toepassingen in de voedingsindustrie, de landbouw en de medische sector.
OLR5 hebben basiskennis, inzicht, modelleer-, en ontwerpvaardigheden in thermodynamische & transportprocessen, en in de eenheidsbewerkingen en de globale productieprocessen in de biotechnologische & chemische industrie.
OLR6 hebben een ingenieursattitude: kunnen (benaderende) modellen formuleren, zijn resultaatgericht, kunnen haalbaarheid inschatten en kunnen rekening houden met technische randvoorwaarden.
OLR7 kunnen nauwkeurig en veilig experimenteren en kunnen zelfstandig resultaten en data analyseren, verwerken en interpreteren.
OLR8 kunnen zelfstandig nieuwe informatie opzoeken, er correct naar refereren, kritisch benaderen en verwerken. Tevens kunnen ze weloverwogen experimentele methodes selecteren en toepassen en kunnen ze een probleemstelling of hypothese formuleren.
OLR9 kunnen zelfstandig en doelgericht werken, verantwoordelijkheid nemen en werken in een team.
OLR10 kunnen op heldere wijze schriftelijk en mondeling communiceren over informatie, ideeën, problemen en resultaten binnen het vakgebied. Ze zijn vertrouwd met een discipline-eigen terminologie, zowel in het Nederlands als in het Engels.
OLR11 kunnen probleemoplossend en projectgericht denken en zijn nieuwsgierig, creatief en innovatief.
OLR12 hebben elementaire kennis van, en inzicht in de economie en de bedrijfs- en beleidssectoren in de toegepaste biologische wetenschappen en hebben contact gehad met de industriële praktijk door middel van bedrijfsexcursies.
OLR13 kunnen reflecteren over maatschappelijke en ethische vraagstukken en hebben oog voor duurzaamheid en veiligheid.

 

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Startplan
profiel cel- en genbiotechnologie
profiel chemie en bioprocestechnologie
Verkort traject

Terug naar boven