Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

Leerdoelen betreffende Kennis en Inzicht
B1 De Master Toegepaste Informatica heeft gevorderde kennis van en inzicht in de ontwikkeling van software in de context van Kunstmatige Intelligentie (AI), Data Science en/of Big Data toepassingen.
B1a De Master heeft een gevorderde kennis van de methoden, technieken en platformen die gebruikt worden om data en/of kennis te representeren en op kleine en/of grote schaal op te slaan, deze op te vragen en uit te wisselen én heeft inzicht in het gebruik ervan.
B1b De Master heeft een gevorderde kennis van de leertechnieken en mining, leren en inferentie algoritmen die gebruikt worden om informatie en kennis af te leiden uit kleine en/of grote data sets of datastromen én heeft inzicht in het gebruik ervan.
B1c De Master heeft een gevorderde kennis van methoden, technieken en werktuigen die gebruikt worden om informatie te visualiseren en/of presenteren en heeft inzicht in het gebruik ervan.
 
Leerdoelen betreffende vaardigheden
B2 De Master Toegepaste Informatica heeft de competenties om binnen een (internationale) bedrijfs- en organisatie context een leidinggevende rol op te nemen bij het realiseren van complexe Data Science en Big Data toepassingen.
B2a De Master kan in de context van de software aspecten van Data Science en Big Data applicaties autonoom een probleemstelling en oplossing formuleren met aandacht voor innovatie maar ook voor de technisch-wetenschappelijke randvoorwaarden en deze (laten) uitvoeren.
B2b De Master kan abstractie maken van en kritisch reflecteren over de technologische state-of-the-art van de hedendaagse platformen, talen en werktuigen en kan voor de uitvoering van een project kiezen tussen de verschillende oplossingen aangereikt door de relevante deeldomeinen en kan zijn/haar keuzes op wetenschappelijke wijze motiveren.
B2c De Master kan op een efficiënte en effectieve wijze rapporteren en communiceren binnen een internationale bedrijfscontext, gebruikmakend van de modernste en meest gangbare hulpmiddelen, zowel mondeling als schriftelijk en zowel in het Nederlands als in het Engels.
 
Leerdoelen betreffende onderzoeksvaardigheden
B3 De Master Toegepaste Informatica heeft de competenties om binnen een academische of industriële context onderzoek uit te voeren.
B3a De Master heeft goede kennis van de wetenschappelijke literatuur van zowel de theorie als de praktijk van gevorderde onderwerpen uit de informatica.
B3b De Master kan autonoom en in teamverband een onderzoeksprobleem aanpakken met een geschikte onderzoeksmethodiek.
B3c De Master kan op een wetenschappelijke wijze rapporteren en communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, zowel naar een publiek van vakgenoten als van nietvakgenoten en zowel in het Nederlands als in het Engels.
 
Leerdoelen betreffende attitudes
B4 De Master heeft de juiste attitudes om binnen een bedrijfs- en organisatie context te functioneren als informaticus.
B4a De Master heeft zin voor verantwoordelijkheid, is zelf-kritisch, kan omgaan met werkdruk, is wetenschappelijk-technisch nieuwsgierig, is gedisciplineerd en nauwkeurig bij het uitwerken van een opdracht. Hij/zij vertoont deze eigenschappen zowel in zelfstandig werk als in teamverband.
B4b De Master beschikt over een onderzoekende houding en heeft een ingesteldheid van levenslang leren. Hij/zij is in staat zelfstandig wetenschappelijke en technische informatie te verwerven en te verwerken door vakliteratuur te raadplegen (en er correct naar te refereren). Hij/zij kan zijn/haar kennis op actieve wijze up-to-date houden.
B4c De Master is zich bewust van de ethische, sociale en economische context van zijn/haar werk en streeft naar duurzame oplossingen met oog voor veiligheid, privacy en kwaliteit.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject
Artificiële intelligentie
Big Data technologie

Terug naar boven