Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Kennis en Inzicht 
De Master Computerwetenschappen heeft gevorderde kennis van de fundamenten van de computerwetenschappen.
1A De Master is vertrouwd met een brede waaier van talen, formalismen, metatalen, en meta-formalismen die in de computerwetenschappen worden gehanteerd om data en computationele processen te noteren en te bestuderen.
1B De Master begrijpt de theoretische eigenschappen van informatie en heeft een gevorderde kennis van de technieken die gebruikt worden om informatie te representeren, op te slaan, op te vragen, uit te wisselen en te verwerken.
1C De Master heeft een gevorderde kennis van verschillende soorten computationele processen en begrijpt de wetenschappelijke kenmerken van deze processen en de theoretische limieten.
 
Toepassen en Engineering 
De Master Computerwetenschappen heeft de competenties om op internationaal niveau binnen bedrijven en organisaties bij te dragen aan het realiseren van complexe software-intensieve systemen en om door te groeien naar een leidende rol in deze context.
2A De Master kan in de context van complexe software-intensieve systemen autonoom en in teamverband een probleemstelling en oplossing formuleren met aandacht voor innovatie maar ook voor de technisch-wetenschappelijke randvoorwaarden.
2B De Master kan abstractie maken van en kritisch reflecteren over de technologische state-of-the-art van de hedendaagse informatica en kan voor de uitvoering van een project kiezen tussen de beste oplossingen aangereikt door de relevante deeldomeinen en kan keuzes motiveren.
2C De Master kan op een efficiënte en effectieve wijze rapporteren en communiceren, gebruikmakend van de modernste en meest gangbare hulpmiddelen, zowel mondeling als schriftelijk en zowel in het Nederlands als het Engels.
 
Onderzoeken 
De Master Computerwetenschappen heeft de competenties om op internationaal niveau binnen een academische of industriële context onderzoek uit te voeren in de gekozen specialisatie(s).
3A De Master grondige en actieve kennis van de wetenschappelijke literatuur van zowel de theorie als de praktijk van gevorderde onderwerpen uit de gekozen specialisatie.
3B De Master kan binnen de gekozen specialisatie autonoom en in teamverband een open onderzoeksprobleem aanpakken met een geschikte onderzoeksmethodiek en daartoe project- en onderzoeksvoorstellen uitschrijven en het onderzoek uitvoeren.
3C De Master kan op een wetenschappelijke wijze rapporteren en communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, zowel naar een publiek van vakgenoten als van leken en zowel in het Nederlands als in het Engels.
 
Algemene Competenties 
De Master heeft algemene competenties verworven. 
4A De Master heeft zin voor verantwoordelijkheid, is zelf-kritisch, kan omgaan met werkdruk, is gedisciplineerd en nauwkeurig bij het uitwerken van een opdracht en vertoont deze eigenschappen zowel in zelfstandig werk als in teamverband.
4B De Master beschikt over een onderzoekende houding en een ingesteldheid van levenslang leren, kan zelfstandig wetenschappelijke en technische informatie verwerken, kan ontbrekende kennis snel verwerven en kan zijn/haar kennis op actieve wijze up-to-date houden.
4C De Master is zich bewust van de ethische, sociale en economische context van zijn/haar werk en streeft naar duurzame oplossingen met oog voor kwaliteit.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

afstudeerrichting Artificiële Intelligentie
afstudeerrichting Data Management en Analytics
afstudeerrichting Multimedia
afstudeerrichting Software Languages and Software Engineering

Terug naar boven