Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

OLR 1     De master MT heeft een verdiepte kennis en inzicht in de anatomie, fysiologie en biomechanica van het neuromusculoskeletaal systeem die het evalueren van normale en gestoorde functie mogelijk maken
OLR 2     De master MT heeft een verdiepte kennis en inzicht in de wijze waarop een manueel therapeut het biopsychosociaal model kan toepassen in relatie tot neuromusculoskeletale dysfuncties
OLR 3     De master MT heeft een verdiepte kennis en inzicht in de nationale en internationale wet-en regelgeving met betrekking tot de manuele therapie
OLR 4     De master MT kan de manueel therapeutische onderzoeks- en behandelingsmethodes van het neuromusculoskeletaal systeem vloeiend toepassen in een klinische setting
OLR 5     De master MT kan zelfstandig een individueel gezondheidsprofiel en behandelplan opstellen, de resultaten ervan evalueren en de manueel therapeutische interventie aanpassen op basis van best evidence
OLR 6     De master MT kan medische resultaten interpreteren in het kader van neuromusculoskeletale therapie
OLR 7     De master MT kan in samenwerking met andere hulpverleners de zorgverlening zo efficiënt en effectief mogelijk afstemmen
OLR 8     De master MT kan de resultaten van klinisch toegepast wetenschappelijk onderzoek interpreteren in het kader van neuromusculoskeletale therapie
OLR 9     De master MT kan eigen onderzoek opzetten en de resultaten ervan correct neerschrijven in de vorm van een wetenschappelijk artikel in een peer-reviewed tijdschrift
OLR 10   De master MT kan de resultaten van eigen onderzoek presenteren en verdedigen op wetenschappelijk verantwoorde wijze met gebruik van moderne communicatiemiddelen zowel voor een nationaal als internationaal publiek
OLR 11   De master MT heeft de communicatieve en sociale vaardigheden, nodig om een professionele loopbaan uit te bouwen
OLR 12   De master MT heeft een (zelf)kritische ingesteldheid ten aanzien van het (eigen) klinisch denken en handelen
OLR 13   De master MT heeft een houding van levenslang leren door kritische reflectie voor en na zorgverlening en voortdurende bijscholing
OLR 14   De master MT heeft een eigenzinnige, ethische en rechtvaardige houding nodig om als wereldburgers te kunnen omgaan met de huidige en toekomstige uitdagingen van het beroep.
OLR 15   De master MT heeft een autonome onderzoekende houding ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen binnen de zorgverlening

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject
Master of Manual Therapy (46 ECTS)
Master of Manual Therapy (60 ECTS)
profiel manuele musculoskeletale geneeskunde

Terug naar boven