Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

Het programma beoogt om de houders van een professioneel bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Traject van 45 studiepunten met Profiel Arbeids- en Organisatiepsychologie
Traject van 45 studiepunten met Profiel Klinische psychologie
Traject van 90 studiepunten met Profiel Arbeids- en Organisatiepsychologie
Traject van 90 studiepunten met Profiel Klinische psychologie

Terug naar boven