Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Kennis in de chemie en verwante domeinen
MA1. De Master heeft een gevorderde theoretische en praktische kennis van en inzicht in de belangrijkste basisdisciplines van de chemie, waaronder fysische, organische, milieu-, geo- en analytische chemie, en in toegepaste domeinen.
MA2. De Master heeft een gespecialiseerde en diepgaande kennis van de laatste ontwikkelingen in tenminste één gespecialiseerd domein binnen de chemie.
MA3. De Master kent de basisprincipes en technologische aspecten van industrieel chemische processen.
MA4. De Master kan de risico’s verbonden aan experimentele chemie inschatten, begrijpt de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen en kan deze toepassen.
 
Chemie gerelateerde cognitieve vaardigheden
MA5. De Master kan doelgericht relevante internationale literatuur opzoeken via moderne zoekmethoden om een ‘state of the art’ in een specifiek chemisch domein op te stellen. De Master kan gepubliceerde data verzamelen, deze kritisch interpreteren en conclusies formuleren.
MA6. De Master kan op een zelfstandige en verantwoorde manier functioneren in een professioneel wetenschappelijke omgeving.
MA7. De Master kan onderzoeksvragen formuleren en kan gepaste wetenschappelijke methoden en technieken ontwikkelen of selecteren om complexe en onverwachte problemen of problemen waarmee de Master niet vertrouwd is, op te lossen.
MA8. De Master is vertrouwd met de principes van groene chemie en kan deze toepassen.
MA9. De Master heeft een attitude van levenslang leren ontwikkeld en volgt de evolutie van kennis in chemische en milieuwetenschappen op.
MA10. De Master is vertrouwd met de multidisciplinariteit van de chemische wetenschappen en kan bestaande en nieuwe ontwikkelingen in deze domeinen op een kritische manier evalueren.
MA11. De Master heeft een grondig inzicht in nieuwste onderzoeksontwikkelingen in het domein van de chemie en kan deze kennis aanwenden bij de opzet van innovatief onderzoek.
 
Chemie gerelateerde praktische vaardigheden
MA12. De Master kan gevorderde laboratoriumprocedures uitvoeren en kan moderne synthetische, milieu- en analytische apparatuur gebruiken.
MA13. De Master kan op zelfstandige wijze origineel onderzoek uitvoeren in een domein van de chemie door creatief ontwerp van onderzoeksmethodologie of simulaties en door het genereren en interpreteren van nieuwe relevante data.
 
Algemene wetenschappelijke vaardigheden en competenties
MA14. De Master kan mondeling en schriftelijk rapporteren (inclusief correct refereren) naar zowel een gespecialiseerd als een niet-gespecialiseerd publiek en kan deze vaardigheden gebruiken in het overbrengen van discipline gerelateerde knowhow.
MA15. De Master heeft een hoge graad van nauwgezetheid, motivatie en doorzettingsvermogen en kan functioneren in een internationaal multidisciplinair team.
MA16. De Master heeft inzicht in het belang van de chemie voor het milieu en de samenleving.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven