Doelstellingen

Linguale techniek is technisch/klinisch moeilijk. De praktijk leert dat veel collega’s nogal wat “koudwatervrees” hebben en er niet aan durven beginnen, temeer omdat een linguale behandeling duur is. Vaak wordt daarom ook gestart met enkele behandelingen en nadien niet meer verder behandeld met de linguale apparatuur. In deze opleiding is er ruimte om extensief op een aantal praktische aspecten van de linguale techniek in te gaan, en er is bovendien de begeleiding bij de patiëntenbehandeling, die zeker in het begin van onschatbare waarde is voor de implementatie van de linguale techniek in de eigen praktijk. Deze opleiding is ook mogelijk voor buitenlandse studenten.

Terug naar boven

Leerresultaten

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven