Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Het postgraduaat multidisciplinaire arterio-veneuze en lymfatische kinesitherapie wil diepgaande kennis en grensverleggend inzicht verschaffen in de verschillende deelgebieden van de arterio-veneuze en lymfatische aandoeningen. Het zal de kinesitherapeut, gespecialiseerd in arterio-veneuze en lymfatische aandoeningen, maar ook andere gezondheidswerkers, actief binnen dit domein, het vermogen bijbrengen om zelfstandig en analytisch de pathologiëen te behandelen waarmee hij/zij in het (latere) beroepsleven geconfronteerd (zal) word(t)(en).
Afgestudeerden hebben inzicht in en kennis van de pathofysiologie, diagnosestelling, incidentie, prevalentie, oorzaken, risicofactoren, complicaties en dergelijke meer van de arterio-veneuze en lymfatische aandoeningen. Ze zijn vaardig in het kinesitherapeutisch en multidisciplinair behandelen, preventief en curatief, en het evalueren en meten van de aandoeningen. De afgestudeerden hebben kennis van de gangbare internationale richtlijnen, de internationale consensus en de wetgeving van het RIZIV betreffende de arterio-veneuze en lymfatische aandoeningen. Ze kunnen complexe casussen behandelen in een multidisciplinair geheel, zien de wisselwerking tussen de verschillende behandelmodaliteiten en hebben de reflex om te handelen volgens het ICF met Evidence Based Practice. Ze hebben kennis van de bestaande literatuur inzake de behandeling van arterio-veneuze en lymfatische aandoeningen en zijn in staat om deze accuraat op te volgen in de toekomst. Gezien een groot deel van de patiënten met arterio-veneuze en lymfatische aandoeningen in de multidisciplinaire kinesitherapeutische praktijk terecht komen na een oncologische behandeling, kennen de afgestudeerden het verloop, de risicofactoren en de complicaties van een oncologische behandeling. Daardoor kunnen ze preventief en curatief inspelen op de multidisciplinaire behandeling van oncologische patiënten met arterio-veneuze en lymfatische complicaties.
De opleiding beoogt naast de praktijkgerichte competenties, zoals manuele behandelmodaliteiten, ook vaardigheden als flexibel, vrij en innoverend denken te stimuleren. Zelfstandig wetenschappelijk onderzoek is immers een "must" in de (para)medische sector die dagdagelijks wordt geconfronteerd
met snel evoluerende aandoeningen en technieken. Wil de gezondheidswerker, gespecialiseerd in arterio-veneuze en lymfatische aandoeningen, in staat zijn evenwichtige behandelingen te verstrekken en alternatieve oplossingen tegen mekaar af te wegen, dan zal zijn/haar zin voor synthese voldoende moeten aangescherpt zijn. Daarnaast eigent de kinesitherapeut zich ook technieken toe om patiënten te motiveren om op een verantwoorde wijze hun levensstijl aan te passen ter preventie en/of behandeling van de arterio-veneuze en lymfatische aandoeningen.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven