Objectives

  

Back to top

Learning Outcomes

De opleiding beoogt de studenten alle technieken van het internationale handels- en investeringsgebeuren aan te leren en daarbij ook de nodige aandacht te besteden aan diverse vaardigheden (skills) welke van pas komen in een context van internationaal ondernemen. Zodoende zal de student o.a. volgende kennis verworven hebben: - technieken van import en export: financiering, verzekering, juridische en fiscale aspecten, BTW, douane, vereiste documenten,… - internationale investeringsanalyse - financiering van investeringsprojecten - vorming van internationale allianties - optimaal uitvoeren van mergers & acquisitions - bescherming van intellectuele eigendom - optimale aanwending van internationale verkoopstechnieken - lobbystrategieën - meedingen naar internationale openbare aanbestedingen - optimaal inschakelen van diplomaten voor de behartiging van bedrijfsbelangen - organisatie van beursdeelname - beschikbare subsidies voor internationaal ondernemen - expat preparation - succesfactoren in het internationaal ondernemen

Back to top

Academic plans

In the context of this programme, the following academic plans are offered:

Standaard traject

Back to top