Objectives

  

Back to top

Learning Outcomes

Het doel van dit postgraduaat is de formalisering en omkadering van de verplichte stages (1 jaar) als voorwaarde voor de wettelijke erkenning als Deskundige in de Medische Stralingsfysica. Kandidaat Medisch Fysici dienen een klinische stage van minstens 1 jaar te doorlopen in één van de drie vakgebieden: Radiologie, Radiotherapie of Nucleaire Geneeskunde.

Back to top

Academic plans

In the context of this programme, the following academic plans are offered:

Standaard traject

Back to top