Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Aldus wordt beantwoord aan de doelstellingen klinische competentie, evidence based health care en aanzetten tot wetenschappelijk denken, permanente vorming en levenslang studeren.
Hierbij omvat klinische competentie
- de nodige medische basiskennis
- de correcte beroepshouding
- de verworven medische vaardigheden
- de kwalitatieve en rigoureuze wetenschappelijke analyse van alle gegevens verzameld bij anamnese, fysiek onderzoek en aanvullende testen
- de nodige therapeutische deskundigheid en vaardigheid bij het management van de patiënt.
Evidence based health care gebeurt op basis van gevalideerde, patiënt-gerapporteerde, klinisch geobserveerde en research afgaleide evidentie (kritische analyse literatuur, evidence based guidelines).
Het opzet is het afleveren van een breedgevormde basisarts wiens opleiding inhoudelijk geëvalueerd wordt op grond van o.a. disciplinegebonden eindtermen zoals opgesomd in het Nederlands raamplan artsopleiding 1994 en 2001, dit is : een lijst van problemen waarmee patiënten raadplegen, van ziektebeelden te kennen door de arts (welke diagnose zelf te stellen en te behandelen) en van te verwerven vaardigheden om dit proces te doorlopen. Hieruit blijkt het belang van het klinisch denken en handelen.
De drie vermelde verticale opleidingslijnen die als een rode draad doorheen het curriculum lopen (het onderwijs medische vaardigheden, de basis wetenschappelijke vakken en de wetenschappelijke vorming) vormen daarbij de elementen die aanzetten tot goed klinisch gebruik van objectieve wetenschappelijke informatie :
- aanleren en verwerven van medisch-technische, sociale en psychologische vaardigheden nodig voor de professionele benadering van de patiënt : medische vaardigheden ;
- verzekeren van degelijke vorming in de basis medische vakken ;
- structureren van een wetenschappelijke houding en stimuleren van permanente wetenschappelijke nieuwsgierigheid en leren : wetenschappelijke vorming.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject ma gk 3 jr

Terug naar boven