Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

De opleiding stoelt op een probleemgerichte benadering waarbij praktijk en theorie worden geïntegreerd zowel in de werkvormen (leergesprekken, seminariewerking, stages, opleidingen, peer review) als in de werkstukken (reflectieverslagen, casusbesprekingen, masterpaper). Zij heeft tot doel huisartsen te vormen die op wetenschappelijk verantwoorde wijze vaardig zijn om het beroep in de dagelijkse praktijk uit te oefenen.
 
Op het einde van de opleiding beschikt de student over:
- de vaardigheid om een medisch probleem op te lossen; dit betekent systematisch werken, het hanteren van het juiste diagnostische proces, aangepast aan de hulpvraag van de patiënt en het kiezen van het juiste beleid op basis van objectieve kennis in combinatie met de reeds opgedane ervaring en vaardigheid;
- een breed kennis- en vaardighedenpakket om in staat te zijn met andere disciplines/hulpverleners samen te werken;
- een wetenschappelijke vorming waarnaar hij/ zij handelt; hij/ zij heeft een redelijk beeld over welk medisch handelen wetenschappelijk gefundeerd is en hij/ zij kan deze inzichten in de praktijk toepassen;
- de juiste attitudes en sociale en communicatieve vaardigheden om met respect met een patiënt om te gaan; een kritische kijk op eigen handelen; de wil tot goede samenwerking met andere zorgenverstrekkers.

 

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject mnm huis 3j

Terug naar boven