Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

- De PG MT is expert in het toepassen van zijn kennis en inzicht in de functionele anatomie en biomechanica bij de diagnostiek en de behandeling van neuromusculoskeletale dysfuncties
- De PG MT past een verdiepende kennis en inzicht in de pijnfysiologie en pijneducatie toe bij de diagnostiek en de behandeling van neuromusculoskeletale dysfuncties
- De PG MT past een verdiepende kennis en inzicht van het biopsychosociaal model toe in relatie tot neuromusculoskeletale dysfuncties
- De PG MT past een verdiepende kennis en inzicht in de nationale en internationale wet-en regelgeving met betrekking tot de manuele therapie toe in zijn professionele werkomgeving
- De PG MT past de manueel therapeutische onderzoeks- en behandelingsmethodes van het neuromusculoskeletaal systeem vloeiend toe in een klinische setting
- De PG MT stelt zelfstandig een individueel gezondheidsprofiel en behandelplan op, evalueert de resultaten ervan en past de manueel therapeutische interventie aan op basis van best-evidence
- De PG MT interpreteert medische resultaten met betrekking tot beeldvorming en co-morbiditeit in het kader van neuromusculoskeletale therapie
- De PG MT communiceert met andere zorgverleners en –instanties en stemt de patiëntenzorg zo efficiënt mogelijk af
- De PG MT interpreteert deskundig de resultaten van fundamenteel en klinisch toegepast wetenschappelijk onderzoek in het kader van neuromusculoskeletale therapie
- De PG MT heeft de communicatieve en sociale vaardigheden, nodig om een professionele loopbaan uit te bouwen
- De PG MT heeft een (zelf)kritische ingesteldheid ten aanzien van het (eigen) klinisch denken en handelen
- De PG MT heeft een houding van levenslang leren door kritische reflectie voor en na zorgverlening en voortdurende bijscholing
- De PG MT heeft een onafhankelijke, ethische en rechtvaardige houding om als wereldburger te kunnen omgaan met de huidige en toekomstige uitdagingen van het beroep
- De PG MT heeft een autonome onderzoekende houding ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen binnen de zorgverlening

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven