Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Algemeen gezien brengt dit postgraduaat studenten de basiscompetenties bij die hen in staat stellen om door te groeien tot een expert in de aspecten van vrijzinnig humanistisch morele dienstverlening die voor de student zelf van belang zijn. Daarbij worden drie grote doelstellingen voor ogen gehouden:
• het aanrijken van een dieper inzicht op wetenschappelijke basis, in het levensbeschouwelijke landschap in België en van de plaats die het georganiseerde vrijzinnig humanisme daarin inneemt;
• het voorzien van een evidence based opleiding voor de praktische vakken, gebaseerd op praktijkvoorbeelden en onderwezen door ervaren professionals;
• het stimuleren en het aanscherpen van de eigen competenties door “exercise-based” learning. 

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

PR Consulent
PR Humanistisch denken

Terug naar boven