Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

1. De bachelor in de artificiële intelligentie heeft basiskennis en begrip van de 8 basisgebieden van de AI (Algoritmisch Probleemoplossen, Cognitive Science, Computationele Taalkunde, Context van AI (geschiedenis, ethiek, filosofie), Intelligente Autonome Agents, Interactie, Kennisrepresentatie en redeneren, en
Machine Learning), van de drie ondersteunende disciplines (Wiskunde, Informatica, Logica).
2. De bachelor in de artificiële intelligentie heeft diepgaande kennis en begrip van de volgende drie basisgebieden van de Artificiële Intelligentie: Algoritmisch Probleemoplossen, Intelligente Autonome Agents, en Machine Learning.
3. De bachelor in de artificiële intelligentie kan modellen uit de AI begrijpen, formuleren, toepassen, en valideren.
4. De bachelor in de artificiële intelligentie kan kennis uit de basisgebieden en de ondersteunende disciplines toepassen.
5. De bachelor in de artificiële intelligentie kan analytisch, abstract, en kritisch denken, kan problemen analytisch oplossen, en kan een correcte logische argumentatie opbouwen.
6. De bachelor in de artificiële intelligentie kan een voor de Artificiële Intelligentie relevant resultaat, argument, of probleemstelling kritisch beoordelen.
7. De bachelor in de artificiële intelligentie begrijpt de vereisten van interdisciplinariteit voor een academische professional.
8. De bachelor in de artificiële intelligentie kan een projectplan maken om een typisch AI probleem met bestaande technieken op te lossen en kan dit project zowel individueel als in groep tot een goed einde brengen.
9. De bachelor in de artificiële intelligentie kan zelfstandig leren en dit toepassen in nieuwe domeinen en problemen, is bewust van de noodzaak om kennis constant bij te houden, en is in staat om zelfkritisch te zijn, te leren van fouten en zichzelf constant te verbeteren.
10. De bachelor in de artificiële intelligentie bezit de vaardigheden om onder begeleiding wetenschappelijk onderzoek uit te voeren, verwerkt hiervoor op een wetenschappelijke wijze informatie, en kan de resultaten van het onderzoek kritisch analyseren en hierover wetenschappelijk rapporteren.
11. De bachelor in de Artificiële intelligentie is zich bewust van de ethische, normatieve en sociale gevolgen van wetenschap en technologie, in het bijzonder AI.
12. De bachelor in de artificiële intelligentie kan op academisch niveau schriftelijk en mondeling communiceren.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven